Other

四生

一、《太平廣記,狐十》 熙寧初,昌國縣有鐘氏者,為人剛直有識量,博學五經明解三藏。夜分行及觀音院前,遇大雨,於院門避雨。見一綠眼黑狐,為火龍所逐,幾為所焚。鐘氏欲救之,乃開廟門,縱狐入。復攔於門前,火龍徘徊不進,須臾遂自消散。狐出而謝之,謂曰:“吾修行已逾千載,術成後與乾坤並久,壽享長春,法身不朽,此等奪之天地造化之事,自然難容,故降天火燒之,是為火劫。君乃無罪之人,天火不敢傷,然今脫我之劫而自當之,恐招天譴。” 鐘氏對曰:“眾生皆據業力五道流轉,既見危難,不可不救。若果報於吾身,亦是天數,不必慮懷。”狐感而辭去。鐘氏乃歸,將後事屬家人,數日後,果染疾而終。殯時,常有一黑狐鳴於山間,聞者莫不哀慟。 二、《喻世明言,卷四十三,仙狐报前生恩惹今世祸》(节选) 胶胶扰扰几时休。一出山来不自由。秋水观中山月夜,停云堂下菊花秋。随缘道理应须会,过分功名莫强求。先自一身愁不了,那堪愁上更添愁。 这首词乃宋辛弃疾所做,词寄《瑞鹧鸪》,单道这功名富贵,聚散离合,皆是天数。命里当富贵,纵然是家境贫寒,也总有发迹之日。命里当贫贱,纵是飞来横财,也无福消受,反惹灾厄。 只说国朝初年,浙江有个商民,姓项,单名丰。人虽厚道,也是个旧姓 …

Continue Reading
Tech

用NodeJS实现APNS

APNS(Apple Push Notification service)可以给ios设备推送通知,直观表述就是当某个app在后台运行时,能弹出提示消息。相比Android来,只有这一套方案所以少了很多调研成本。标题写NodeJS,只是因为我们的生产环境是NodeJS,我也用其他语言调过,测试的库是这三个:node-apns(NodeJS) / PyAPNs(Python) / apns(Ruby)。本文的重点不是针对代码(因为确实没什么代码量),而是描述如何在Apple开发者中心请求证书、生成PEM文件、读取PEM文件和证书对APNs的沙盒发送请求,设备接收到Notification后进行处理这一系列流程的入门文章。 Tips & Preparations APNs整套系统的原理文档中写得很详细,此处不赘述。只引用下图作为说明。 NodeJS要实现的是Provider(以下称服务)部分。 1. 需要申请Apple开发者帐号,准备一台真实设备。模拟器没有Device Token,不能测试APNS; 2. 收到提醒时,如果程序在前台打开会看不到提醒; 3. 如果连续推送内容相同的提醒会失败。

Continue Reading